header

 SteelFMHjälpen har blivit en fullkomlig succé där gammal som ung, både på och utanför Åland, följt våra två maratonsändningar från glasburen på torget.

Första året samlade vi in över €65.000 till Rädda Barnen på Ålands Barnfond och förra året kunde vi lämna över en check på över €85.000 till “ensamma och ekonomiskt utsatta äldre på Åland” via Folkhälsan  


- Våren 2010 hade Mariehamns församling, Rädda Barnen, Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Socialmissionen alla, var för sig, under en längre tid konstaterat att det på välbärgade Åland finns människor, både familjer och ensamma, som skulle vara i behov av mer hjälp i form av mat, hygienartiklar och basala vardagsartiklar. De började samarbeta och med hjälp av frivilliga startades en matbank.

- År 2017 bildades föreningen Matbanken på Åland utifrån det initiativet eftersom antalet personer som verkligen behöver kortvarig och ibland långvarig hjälp inte hade minskat, utan tyvärr fortsatt öka.
Uppemot 140 familjer och 120 ensamhushåll / år får kontinuerlig hjälp av Matbanken.

- Sommaren år 2019 ansökte Matbanken om extra medel från landskapet men fick avslag av olika orsaker men tack vare privata donationer så är verksamheten tryggad tillsvidare.

Vi håller som bäst på slutför det praktiska med föreningen som tyvärr, trots deras stora mängd frivilligarbetare och donationer från företag och privatpersoner, har svårt att hjälpa så mycket som behovet är. Vi vill med de insamlade medlen bidra till att de som är ekonomiskt utsatta, oberoende om man är gammal eller ung, kan erbjudas en hjälpande hand och ibland en liten guldkant i tiden i livet när hjälpen behövs som mest.

De insamlade medlen går direkt in till Matbanken på Åland r.fs konto och pengarna går oavkortat till de människor som är behövande på Åland. Administrationen och omkostnaderna för att hantera verksamheten finansieras genom PAF-medel och andra donationer.

Det som skänks till Matbanken via SteelFMhjälpen skall gå oavkortat till de behövande.

SteelFMhjälpen är ett av årets mest positiva evenemang som har stor inverkan, berör och engagerar väldigt många. Tillsammans gör vi skillnad.