SteelFmhjälpen 2018 i förmån för Folkhälsan på Åland

2018 överlämnades  82.782 €  till Folkhälsan på Åland och i förmån för ensamma och ekonomiskt utsatta äldre. Tusen tack till alla er som hjälpte oss hjälpa. Tillsammans har vi gjort skillnad.