Johanna Lundberg och Markus Palm båda fysioterapeuter på RehabCity
Om fysisk aktivitet, träning och äldre

Linda Johansson ifrån Rödakorset Väntjänst pratar med André i Vakna med Steel samt  Annika Skaglund & Gunnar Sjöblom informerar om projektet ´psykisk ohälsa´

Maria Granfors om vikten av bra näringsrik mat för våra äldres välbefinnande.

Johanna Fogelström, diskrimineringsombudsman samt Linda Nordmyr och Jenny Lindgren ifrån Regnbågsfyren besöker SteelFM och "Vakna med Steel"

Richard Palmer och Sanna Roos ifrån ÅSUB om ekonomisk utsatthet, tillit och delaktighet

Lisbeth Nordlund, diakonissa i Mariehamns församling berättar om deras arbete i dagens Vakan med Steel

Socialminister Wille Valve besöker Vakna med Steel och pratar SteelFMhjälpen. 

7.12.18
Edvard Johansson om äldres boendeform ur ett större perspektiv

5.12.18
Cita Nylund pratar om Demensföreningen och annhörigvård

3.12.18
Erika Boman är i "Vakna med Steel" och pratar om SteelFMhjälpen med André och Fredrik