SteelFmhjälpen 2020 i förmån för Klubbhuset Pelaren

38 830 € kunde vi överlämna till Klubbhuset Pelaren trots ett märkligt pandemi-år. Klubbhuset Pelaren jobbar för att bekämpa psykisk ohälsa på Åland, och vi är glada att ha fått möjligheten att samla in pengar till deras verksamhet. Vi tackar ödmjukast alla artister, partners, bidrag-sgivare och kunder som gjort detta möjligt!