top of page

Auktioner 2023

Auktioner 

Auktioner är en given del av SteelFMhjälpen. Varje år ställer företagare och privatpersoner upp med varor och tjänster som sedan auktioneras ut till förmån för ändamålet. De varor och/eller tjänster som tas emot läggs upp på www.auktionera.ax och under livesändningen auktioneras de ut online enligt angiven tid.


Som budgivare kan du vara anonym och dessutom som företagare kan du begära att betala den vunna varan eller tjänsten per faktura.  Vissa auktioner auktioneras även ut online på Facebook genom så kallade pop-up auktioner. SteelFMhjälpen, välgörenhet på Åland.

Vann du ett objekt i auktionen har du fått ett mail, vann du inte tackar vi för att du var med och budade.

Vi sammanställer resultatet av auktionerna och presenterar vinnande buden under nästa vecka.

bottom of page